BIGFACE

BIGFACE

BIGFACE

主な活動地域 千葉県 北西部

活動曜日 日曜

代表者名 宮城航

結成年 2015年

DIAMOND BASEBALL 大会出場回数 1回
所属クラス 日曜1部

チーム紹介
ピッチャーを中心とした守りの野球です

実績